Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Nina Lešnik, Povod finančne krize in teorija iger

Zagovor dela diplomskega seminarja: Nina Lešnik, Povod finančne krize in teorija iger

Date: 5. 8. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V sredo, 10. 8. 2016, ob 9.45 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Nina LEŠNIK, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Povod finančne krize in teorija iger« v sredo, 10. 8. 2016, ob 9.45 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janez Bernik,
  • doc. dr. Aljoša Feldin (UL EF; mentor),
  • doc. dr. Matija Pretnar.