Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Mihaela Pušnik, Večnivojske Monte Carlo metode

Zagovor dela diplomskega seminarja: Mihaela Pušnik, Večnivojske Monte Carlo metode

Date: 10. 8. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V četrtek, 18. 8. 2016, ob 9.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Mihaela PUŠNIK, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Večnivojske Monte Carlo metode« v četrtek, 18. 8. 2016, ob 9.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Mihael Perman,
  • prof. dr. Sašo Strle,
  • doc. dr. Dejan Velušček (mentor).