Home > News > Zagovor diplome: Milica Krasić, Orodja in tehnike pri modeliranju podatkovnih baz

Zagovor diplome: Milica Krasić, Orodja in tehnike pri modeliranju podatkovnih baz

Date: 10. 8. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V četrtek, 18. 8. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Milica KRASIĆ, absolventka visokošolskega strokovnega študija Praktična matematika, bo zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom »Orodja in tehnike pri modeliranju podatkovnih baz« v četrtek, 18. 8. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. David Dolžan,
  • viš. pred. mag. Matija Lokar (mentor),
  • doc. dr. Alen Orbanić.