Home > News > Zagovor diplome: Marjana Đurić, Razvoj aplikacije za elektronsko vodenje opominov

Zagovor diplome: Marjana Đurić, Razvoj aplikacije za elektronsko vodenje opominov

Date: 10. 8. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V četrtek, 18. 8. 2016, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Marjana Đurić, absolventka visokošolskega strokovnega študija Praktična matematika, bo zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom »Razvoj aplikacije za elektronsko vodenje opominov« v četrtek, 18. 8. 2016, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. David Dolžan,
  • viš. pred. mag. Matija Lokar,
  • doc. dr. Alen Orbanić (mentor).