Home > News > Zagovor magisterija: Dominika Lekše, Socialno optimalne investicije

Zagovor magisterija: Dominika Lekše, Socialno optimalne investicije

Date: 16. 8. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
V ponedeljek, 22. 8. 2016, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Dominika LEKŠE, absolventka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Socialno optimalne investicije« v ponedeljek, 22. 8. 2016, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Peter Kort (Tilburg University, Nizozemska; somentor),
  • prof. dr. Tomaž Košir (mentor),
  • doc. dr. Klemen Šivic.