Home > News > Zagovor diplome: Rene Šetar, Programski jezik Julia

Zagovor diplome: Rene Šetar, Programski jezik Julia

Date: 16. 8. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V torek, 23. 8. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Rene ŠETAR, absolvent visokošolskega strokovnega študija Praktična matematika, bo zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom »Programski jezik Julia« v torek, 23. 8. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III. 

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Andrej Bauer,
  • prof. dr. Gašper Jaklič (UL FGG; mentor),
  • prof. dr. Primož Potočnik.