Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Maša Vinter, Modeliranje sprememb cen delnic z uporabo teorije učinkovitega in teorije fraktalnega trga

Zagovor dela diplomskega seminarja: Maša Vinter, Modeliranje sprememb cen delnic z uporabo teorije učinkovitega in teorije fraktalnega trga

Date: 19. 8. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V četrtek, 25. 8. 2016, ob 11.30 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Maša VINTER, absolventka študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Modeliranje sprememb cen delnic z uporabo teorije učinkovitega in teorije fraktalnega trga« v četrtek, 25. 8. 2016, ob 11.30 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III. 

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janez Bernik (somentor),
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • doc. dr. Alen Orbanić (mentor),
  • doc. dr. Dejan Velušček.