Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Žan Grjol, Matematični model borznih balonov

Zagovor dela diplomskega seminarja: Žan Grjol, Matematični model borznih balonov

Date: 23. 8. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V ponedeljek, 29. 8. 2016, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Žan GRJOL, absolvent študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Matematični model borznih balonov« v ponedeljek, 29. 8. 2016, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III. 

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • prof. dr. Bor Plestenjak,
  • prof. dr. Damjan Škulj (UL FDV; mentor).