Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Just Bajželj, Procesi razvejanja

Zagovor dela diplomskega seminarja: Just Bajželj, Procesi razvejanja

Date: 23. 8. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V ponedeljek, 29. 8. 2016, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Just BAJŽELJ, študent 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Procesi razvejanja« v ponedeljek, 29. 8. 2016, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Roman Drnovšek (mentor),
  • prof. dr. Tomaž Košir.