Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Sebastjan Raspor, Eksaktne rešitve Navier-Stokesove enačbe

Zagovor dela diplomskega seminarja: Sebastjan Raspor, Eksaktne rešitve Navier-Stokesove enačbe

Date: 23. 8. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V torek, 30. 8. 2016, ob 9.00 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III.

 

Sebastjan RASPOR, absolvent  študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Eksaktne rešitve Navier-Stokesove enačbe« v torek, 30. 8. 2016, ob 9.00 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek,
  • doc. dr. George Mejak (mentor),
  • prof. dr. Sašo Strle.