Home > News > Zagovor diplome: Maja Močnik, Planarni dinamični sistemi v medicini

Zagovor diplome: Maja Močnik, Planarni dinamični sistemi v medicini

Date: 23. 8. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
Diplomski izpit: torek, 30. 8. 2016, ob 9.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: sreda, 31. 8. 2016, ob 9.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Maja MOČNIK, absolventka uporabne matematike, bo opravljala diplomski izpit v torek, 30. 8. 2016, ob 9.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III, diplomsko delo z naslovom »Planarni dinamični sistemi v medicini« pa bo zagovarjala v sredo, 31. 8. 2016, ob 9.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

 

  • prof. dr. Sandi Klavžar,
  • doc. dr. Uroš Kuzman (mentor),
  • prof. dr. Marko Petkovšek.