Home > News > Zagovor magisterija: Lara Ulčakar, Stabilnost magičnih razmerij prevodnosti majhnih grafenskih struktur

Zagovor magisterija: Lara Ulčakar, Stabilnost magičnih razmerij prevodnosti majhnih grafenskih struktur

Date: 23. 8. 2016
Source: Department of Physics MSc defense
v ponedeljek , 12. septembra 2016, ob 12.30 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.
Lara ULČAKAR, dipl. fiz. (UN), bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Stabilnost magičnih razmerij prevodnosti majhnih grafenskih struktur« na programu Fizika 2. st.  v ponedeljek, 12. 9. 2016 ob 12.30 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.    

Komisija:

  • prof. dr. Denis Arčon (glavni izpraševalec),
  • prof. dr. Tomaž Prosen,
  • prof. dr. Anton Ramšak (mentor),
  • doc. dr. Tomaž Rejec (somentor),
  • prof. dr. Marko Žnidarič