Home > News > Zagovor diplome: Renata Podlesnik Pajk, Kubični polinomi in Steinerjeva včrtana elipsa

Zagovor diplome: Renata Podlesnik Pajk, Kubični polinomi in Steinerjeva včrtana elipsa

Date: 24. 8. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
Diplomski izpit: torek, 30. 8. 2016, ob 9.00 uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II. Zagovor diplome: sreda, 31. 8. 2016, ob 9.00 uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

 

Renata Podlesnik Pajk, absolventka pedagoške matematike, bo opravljala diplomski izpit v torek,  30. 8. 2016, ob 9.00 uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II, diplomsko delo z naslovom »Kubični polinomi in Steinerjeva včrtana elipsa« pa bo zagovarjala v sredo, 31. 8. 2016, ob 9.00 uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

 K o m i s i j a :

  • doc. dr. Gregor Cigler,
  • prof. dr. Boris Lavrič (mentor),
  • doc. dr. Aleš Vavpetič.