Home > News > Zagovor diplome: Uroš Makarić, Uporaba okolja Visual Studio Community za razvoj programov z grafičnim uporabniškim vmesnikom

Zagovor diplome: Uroš Makarić, Uporaba okolja Visual Studio Community za razvoj programov z grafičnim uporabniškim vmesnikom

Date: 29. 8. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V četrtek, 1. 9. 2016, ob 13. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Uroš MAKARIĆ, absolvent visokošolskega strokovnega študija Praktična matematika, bo zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom »Uporaba okolja Visual Studio Community za razvoj programov z grafičnim uporabniškim vmesnikom« v četrtek, 1. 9. 2016, ob 13. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Andrej Bauer,
  • doc. dr. Mirko Dobovišek.
  • viš. pred. mag. Matija Lokar (mentor),