Home > News > Zagovor magisterija: Mateja Hrast, Izračun atomskih fotoionizacijskih presekov z metodo zunanjega kompleksnega raztega

Zagovor magisterija: Mateja Hrast, Izračun atomskih fotoionizacijskih presekov z metodo zunanjega kompleksnega raztega

Date: 25. 8. 2016
Source: Department of Physics MSc defense
v ponedeljek 29. avgust 2016, ob 12.00 v predavalnici F-6 na Jadranski 19.

Mateja HRAST, dipl. fiz. (UN), bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Izračun atomskih fotoionizacijskih presekov z metodo zunanjega kompleksnega raztega« na programu Fizika 2. st.  v ponedeljek, 29. 8. 2016 ob 12.00 uri v predavalnici F-6 na Jadranski 19.    

Komisija:

  • prof. dr. Tomaž Prosen,
  • doc. dr. Andrej Mihelič (mentor),
  • prof. dr. Žiga Šmit (glavni izpraševalec),
  • prof. dr. Matjaž Žitnik.