Home > News > Zagovor magisterija: Janez Kokalj, Modeliranje poplavljanja plasti razbitkov v eksperimentalni napravi PEARL

Zagovor magisterija: Janez Kokalj, Modeliranje poplavljanja plasti razbitkov v eksperimentalni napravi PEARL

Date: 25. 8. 2016
Source: Department of Physics MSc defense
v torek 30. avgust 2016, ob 10.00 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

Janez KOKALJ, dipl. fiz. (UN), bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Modeliranje poplavljanja plasti razbitkov v eksperimentalni napravi PEARL« na programu Fizika 2. st.  v torek, 30. 8. 2016 ob 10.00 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.    

Komisija:

  • prof. dr. Borut Paul Kerševan (glavni izpraševalec),
  • prof. dr. Tomaž Prosen,
  • doc. dr. Daniel Svenšek,
  • prof. dr. Iztok Tiselj (mentor),
  • dr. Mitja Uršič (somentor).