Home > News > Zagovor magisterija: Peter Šušnjar, Izvor ekstremne UV svetlobe na osnovi generacije višjih harmoničnih frekvenc v žlahtnih plinih

Zagovor magisterija: Peter Šušnjar, Izvor ekstremne UV svetlobe na osnovi generacije višjih harmoničnih frekvenc v žlahtnih plinih

Date: 26. 8. 2016
Source: Department of Physics MSc defense
v ponedeljek 5. september 2016, ob 10.00 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

Peter ŠUŠNJAR, dipl. fiz. (UN), bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Izvor ekstremne UV svetlobe na osnovi generacije višjih harmoničnih frekvenc v žlahtnih plinih« na programu Fizika 2. st.  v ponedeljek, 5. 9. 2016 ob 10.00 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.    

Komisija:

  • prof. dr.Denis Arčon,
  • prof. dr. Iztok Poberaj,
  • doc. dr. Žiga Šmit (glavni izpraševalec),
  • prof. dr.Irena Drevenšek Olenik (mentorica).