Home > News > Zagovor diplome: Tina Ciglar, Invariante v evklidski geometriji

Zagovor diplome: Tina Ciglar, Invariante v evklidski geometriji

Date: 30. 8. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
Diplomski izpit: ponedeljek, 5. 9. 2016, ob 13. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: torek, 6. 9. 2016, ob 13. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 

Tina CIGLAR, absolventka pedagoške matematike, bo opravljala diplomski izpit v ponedeljek, 5. 9. 2016, ob 13. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III, diplomsko delo z naslovom »Invariante v evklidski geometriji« pa bo zagovarjala v torek, 6. 9. 2016, ob 13. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Miran Černe,
  • prof. dr. Sandi Klavžar,
  • prof. dr. Pavle Saksida (mentor).