Home > News > Zagovor magisterija: Jaka Demšar, »Zaznavanje sprememb koncepta v podatkovnih tokovih« oziroma »Detecting concept drift in data streams«

Zagovor magisterija: Jaka Demšar, »Zaznavanje sprememb koncepta v podatkovnih tokovih« oziroma »Detecting concept drift in data streams«

Date: 30. 8. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
V ponedeljek, 5. 9. 2016, ob 14. uri v predavalnici 2.05 na Jadranski 21/II.

 

Jaka DEMŠAR, absolvent interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in matematika, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Detecting concept drift in data streams« v ponedeljek, 5. 9. 2016, ob  14. uri v predavalnici 2.05 na Jadranski 21/II.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Zoran Bosnić (FRI; mentor),
  • prof. dr. Fabio Ricciato (FRI),
  • prof. dr. Alex Simpson.