Home > News > Zagovor magisterija: Tanja Kaiba, Odziv fisijskih in ionizacijskih celic na reaktorju TRIGA na IJS

Zagovor magisterija: Tanja Kaiba, Odziv fisijskih in ionizacijskih celic na reaktorju TRIGA na IJS

Date: 30. 8. 2016
Source: Department of Physics MSc defense
v petek 2. september 2016, ob 10.00 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

Tanja KAIBA, dipl. fiz. (UN), bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Odziv fisijskih in ionizacijskih celic na reaktorju TRIGA na IJS« na programu Fizika 2. st.  v petek, 2. 9. 2016 ob 10.00 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.    

Komisija:

  • prof. dr. Svjetlana Fajfer,
  • doc. dr. Luka Snoj (mentor),
  • doc. dr. Tomaž Podobnik,
  • prof. dr. Iztok Tiselj (glavni izpraševalec),
  • dr. Gašper Žerovnik (somentor).