Home > News > Zagovor diplome: Tina Dolher, Osnovni matematični modeli v zavarovalništvu

Zagovor diplome: Tina Dolher, Osnovni matematični modeli v zavarovalništvu

Date: 30. 8. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
Diplomski izpit: torek, 6. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici P.05 na Jadranski 21/pritličje. Zagovor diplome: sreda, 7. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici P.05 na Jadranski 21/pritličje.

 

Tina DOLHER , absolventka uporabne matematike, bo opravljala diplomski izpit v torek, 6. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici P.05 na Jadranski 21/pritličje, diplomsko delo z naslovom »Osnovni matematični modeli v zavarovalništvu« pa bo zagovarjala v sredo, 7. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici P.05 na Jadranski 21/pritličje.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Sergio Cabello,
  • prof. dr. Tomaž Košir (mentor),
  • doc. dr. Matija Pretnar.