Home > News > Zagovor diplome: Nina Otoničar, Sticklov algoritem v tropski matematiki

Zagovor diplome: Nina Otoničar, Sticklov algoritem v tropski matematiki

Date: 30. 8. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V torek, 6. 9. 2016, ob 11. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

Nina OTONIČAR, absolventka visokošolskega strokovnega študija Praktična matematika, bo zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom »Sticklov algoritem v tropski matematiki« v torek, 6. 9. 2016, ob 11. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

 K o m i s i j a :

  • doc. dr. Mirko Dobovišek,
  • prof. dr. David Dolžan (mentor),
  • doc. dr. Marko Kandić.