Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Damjan Manevski, Test Mann-Whitney

Zagovor dela diplomskega seminarja: Damjan Manevski, Test Mann-Whitney

Date: 1. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V ponedeljek, 5. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Damjan MANEVSKI, študent 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Test Mann-Whitney« v ponedeljek, 5. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • doc. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • prof. dr. Maja Pohar Perme (UL MF).