Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Lena Benčina, Metoda k-voditeljev

Zagovor dela diplomskega seminarja: Lena Benčina, Metoda k-voditeljev

Date: 1. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V petek, 9. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III.

 

Lena BENČINA, absolventka študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Metoda k-voditeljev« v petek, 9. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • prof. dr. Marjetka Krajnc (mentorica),
  • prof. dr. Emil Žagar.