Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Ines Meršak, Problem londonskega stolpa

Zagovor dela diplomskega seminarja: Ines Meršak, Problem londonskega stolpa

Date: 1. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V petek, 9. 9. 2015, ob 9.00. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Ines MERŠAK, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Problem londonskega stolpa« v petek, 9. 9. 2015, ob 9.00. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Franc Forstnerič,
  • prof. dr. Sandi Klavžar (mentor),
  • prof. dr. Sašo Strle.