Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Vid Starc, Uporaba metode podpornih vektorjev pri napovedovanju sprememb tečajev borznih indeksov

Zagovor dela diplomskega seminarja: Vid Starc, Uporaba metode podpornih vektorjev pri napovedovanju sprememb tečajev borznih indeksov

Date: 1. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V petek, 9. 9. 2016, ob 11. uri v predavalnici 2.03 na Jadranski 21/II.

 

Vid STARC, študent 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Uporaba metode podpornih vektorjev pri napovedovanju sprememb tečajev borznih indeksov« v petek, 9. 9. 2016, ob 11. uri v predavalnici 2.03 na Jadranski 21/II.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • doc. dr. Damjan Škulj (UL FDV; mentor).