Home > News > Zagovor magistrskega dela: Tomaž Skobe, Analiza parne eksplozije v poplavljeni reaktorski votlini

Zagovor magistrskega dela: Tomaž Skobe, Analiza parne eksplozije v poplavljeni reaktorski votlini

Date: 1. 9. 2016
Source: Department of Physics MSc defense
v petek, 9. september 2016, ob 10. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19 (4/414)
Tomaž SKOBE, univ. dipl. inž. stroj., bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom  Analiza parne eksplozije v poplavljeni reaktorski votlini v petek, 9. september 2016, ob 10. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19 (4/414).

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Tomaž Prosen
  • prof. dr. Borut Mavko,
  • prof. dr. Iztok Tiselj 
  • doc. dr. Daniel Svenšek in
  • dr. Matjaž Leskovar (viš. znanstv. sodel.; mentor).