Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Sebastjan Cizel, Avtomorfizmi kompleksnih mnogoterosti

Zagovor dela diplomskega seminarja: Sebastjan Cizel, Avtomorfizmi kompleksnih mnogoterosti

Date: 2. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V petek, 9. 9. 2016, ob 10.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Sebastjan CIZEL, študent 3. letnika  študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Avtomorfizmi kompleksnih mnogoterosti« v petek, 9. 9. 2016, ob 10.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Franc Forstnerič (mentor),
  • prof. dr. Sandi Klavžar,
  • prof. dr. Sašo Strle.