Home > News > Zagovor magisterija: Jan Ravnik, Opazovanje faznega prehoda v skrito kvantno stanje na femtosekundni časovni skali

Zagovor magisterija: Jan Ravnik, Opazovanje faznega prehoda v skrito kvantno stanje na femtosekundni časovni skali

Date: 5. 9. 2016
Source: Department of Physics MSc defense
v sredo 7. september 2016, ob 11.00 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

Jan RAVNIK, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Opazovanje faznega prehoda v skrito kvantno stanje na femtosekundni časovni skali« na programu  Fizika 2. st.  v sredo, 7. 9. 2016 ob 11.00 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.    

Komisija:

  • prof. dr. Denis Arčon,
  • prof. dr. Irena Drvenšek Olenik,
  • prof. dr. Dragan Mihailović (mentor),
  • dr. Igor Vaskivskyi (somentor),
  • prof. dr. Marko Zgonik (glavni izpraševalec).