Home > News > Zagovor diplome: Zdenka Serušnik, Meritev lokalnih magnetnih polj na površini titan oksinitridnih nanopasov

Zagovor diplome: Zdenka Serušnik, Meritev lokalnih magnetnih polj na površini titan oksinitridnih nanopasov

Date: 6. 9. 2016
Source: Department of Physics BSc. thesis defense
v torek, 13. septembra 2016 ob 10. uri v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19.
Zdenka SERUŠNIK, absolventka univerzitetnega študijskega programa Fizika,  pedagoška smer bo zagovarjala diplomsko delo z naslovom  Meritev lokalnih magnetnih polj na površini titan oksinitridnih nanopasov v  torek, 13. septembra 2016 ob 10. uri v Kuščerjevem seminarju (4/414)   na Jadranski 19.

Komisija:

  • red. prof. dr. Janez Seliger,
  • izr. prof. dr. Dean Cvetko,
  • doc. dr. Miha Škarabot in
  • red. prof. dr. Denis Arčon (mentor).