Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Neža Dimec, Kriteriji za konvergenco vrst s pozitivnimi členi

Zagovor dela diplomskega seminarja: Neža Dimec, Kriteriji za konvergenco vrst s pozitivnimi členi

Date: 6. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V ponedeljek, 12. 9. 2016, ob 10.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Neža DIMEC, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Kriteriji za konvergenco vrst s pozitivnimi členi« v ponedeljek, 12. 9. 2016, ob 10.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • doc. dr. Marko Kandić (mentor),
  • prof. dr. Sašo Strle,
  • doc. dr. Žiga Virk.