Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Vasja Ivančič, Samoselekcija ali učenje z uvozom? Empirična analiza na slovenskih proizvodnih podjetjih

Zagovor dela diplomskega seminarja: Vasja Ivančič, Samoselekcija ali učenje z uvozom? Empirična analiza na slovenskih proizvodnih podjetjih

Date: 7. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V torek, 13. 9. 2016, ob 10.15 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Vasja IVANČIČ, absolvent študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Samoselekcija ali učenje z uvozom? Empirična analiza na slovenskih proizvodnih podjetjih« v torek, 13. 9. 2016, ob 10.15 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Jože Damijan (EF UL; mentor),
  • prof. dr. Tomaž Košir.