Home > News > Zagovor diplome: Mitja Strojanšek, Razvoj programske opreme za elektronsko spremljanje škodljivcev

Zagovor diplome: Mitja Strojanšek, Razvoj programske opreme za elektronsko spremljanje škodljivcev

Date: 7. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V ponedeljek, 12. 9. 2016, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Mitja STROJANŠEK, absolvent visokošolskega strokovnega študija Praktična matematika, bo zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom »Razvoj programske opreme za elektronsko spremljanje škodljivcev« v ponedeljek, 12. 9. 2016, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • viš. pred. mag. Matija Lokar,
  • doc. dr. Matija Pretnar,
  • prof. dr. Emil Žagar.