Home > News > Zagovor diplome: Mojca Tomazin, Gaussova cela števila

Zagovor diplome: Mojca Tomazin, Gaussova cela števila

Date: 7. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V ponedeljek, 12. 9. 2016, ob 13. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Mojca TOMAZIN, absolventka visokošolskega strokovnega študija Praktična matematika, bo zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom »Gaussova cela števila« v ponedeljek, 12. 9. 2016, ob 13. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • doc. dr. Mirko Dobovišek,
  • prof. dr. David Dolžan (mentor),
  • doc. dr. Matija Pretnar.