Home > News > Zagovor diplome: Barbara Šemrov, Posplošitev Pascalovega trikotnika

Zagovor diplome: Barbara Šemrov, Posplošitev Pascalovega trikotnika

Date: 7. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V ponedeljek, 12. 9. 2016, ob 14. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Barbara ŠEMROV, absolventka visokošolskega strokovnega študija Praktična matematika, bo zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom »Posplošitev Pascalovega trikotnika« v ponedeljek, 12. 9. 2016, ob 14. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • doc. dr. Mirko Dobovišek (mentor),
  • prof. dr. David Dolžan,
  • doc. dr. Matija Pretnar.