Home > News > Zagovor diplome: Miha Cankar, Razširitev delovanja silicijevih fotopomnoževalk v režim nakopičenih bliskov

Zagovor diplome: Miha Cankar, Razširitev delovanja silicijevih fotopomnoževalk v režim nakopičenih bliskov

Date: 7. 9. 2016
Source: Department of Physics BSc. thesis defense
v petek, 9. septembra 2016 ob 10. uri v predavalnici F-7 na Jadranski 19.
Miha CANKAR  absolventt Visokošolskega strokovnega študijskega programa Fizikalna merilna tehnika, bo zagovarjal diplomsko delo z naslovom  Razširitev delovanja silicijevih fotopomnoževalk v režim nakopičenih bliskov  v  petek, 9. septembra 2016 ob 10. uri v predavalnici F-7  na Jadranski 19.

Komisija:

  • prof. dr. Janez Dolinšek,
  • prof. dr. Borut P. Kerševan
  • doc. dr. Tomaž Rejec,
  • prof. dr. Žiga Šmit  (mentor) in
  • d. Matjaž Vencelj (somentor).