Home > News > Zagovor magisterija: Blaž Ivanuša, Razčlenitvena funkcija

Zagovor magisterija: Blaž Ivanuša, Razčlenitvena funkcija

Date: 7. 9. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
Magistrski izpit: torek, 13. 9. 2016, ob 11. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: sreda, 14. 9. 2016 ob 11. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 

Blaž IVANUŠA, absolvent magistrskega študijskega programa Matematika - izobraževalna smer (prejšnji program), bo opravljal magistrski izpit v torek, 13. 9. 2016, ob 11. uri, magistrsko delo z naslovom »Razčlenitvena funkcija« pa bo zagovarjal v sredo, 14. 9. 2016 ob
11. uri
. Izpit in zagovor bosta v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek (mentorica),
  • prof. dr. Matjaž Konvalinka (somentor),
  • prof. dr. Peter Šemrl.