Home > News > Zagovor magisterija: Aljoša Brlogar, Funkcijske neenačbe

Zagovor magisterija: Aljoša Brlogar, Funkcijske neenačbe

Date: 8. 9. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
Magistrski izpit: četrtek, 15. 9. 2016, ob 9. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: četrtek, 15. 9. 2016, ob 10. uri oziroma po izpitu v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 

Aljoša BRLOGAR, absolvent magistrskega študijskega programa Matematika - izobraževalna smer (prejšnji program), bo opravljal magistrski izpit v četrtek, 15. 9. 2016, ob 9. uri, magistrsko delo z naslovom »Funkcijske neenačbe« pa bo zagovarjal istega dne
ob 10. uri oziroma po izpitu
. Izpit in zagovor bosta v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Matej Brešar,
  • prof. dr. Sašo Strle,
  • prof. dr. Peter Šemrl (mentor).