Home > News > Zagovor diplome: Matija Kregar, Izdelava in preizkus večžične proporcionalne komore s katodo z integrirano zakasilno linijo

Zagovor diplome: Matija Kregar, Izdelava in preizkus večžične proporcionalne komore s katodo z integrirano zakasilno linijo

Date: 8. 9. 2016
Source: Department of Physics BSc. thesis defense
v četrtek, 15. septembra 2016 ob 10. uri v predavalnici F-7 na Jadranski 19
Matija KREGAR, študent univerzitetnega študijskega programa Fizika,  izbirna smer, bo zagovarjal diplomsko delo z naslovom  Izdelava in preizkus večžične proporcionalne komore s katodo z integrirano zakasilno linijo v  četrtek, 15. septembra 2016 ob 10. uri v predavalnici F-7 na Jadranski 19.

Komisija:

  • red. prof. dr. Svjetlana Fajfer,
  • izr. prof. dr. Saša prelovšek Komelj
  • doc. dr. Anže Zupanc in
  • izr. prof. dr. Samo Korpar (mentor).