Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Matevž Nolimal, Trgovanje na prostih trgih

Zagovor dela diplomskega seminarja: Matevž Nolimal, Trgovanje na prostih trgih

Date: 9. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V ponedeljek, 12. 9. 2016, ob 11. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

 

Matevž NOMINAL, študent 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Trgovanje na prostih trgih« v ponedeljek, 12. 9. 2016, ob 11. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Karin Cvetko Vah (mentorica),
  • prof. dr. Tomaž Košir.