Home > News > Zagovor diplome: Roman Dejan Kopač, Časovno-frekvenčna analiza signalov

Zagovor diplome: Roman Dejan Kopač, Časovno-frekvenčna analiza signalov

Date: 9. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
Diplomski izpit: sreda, 14. 9. 2016, ob 10.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: četrtek, 15. 9. 2016, ob 10.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Roman Dejan KOPAČ, absolvent uporabne matematike, bo opravljal diplomski izpit v sredo, 14. 9. 2016, ob 10.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III, diplomsko delo z naslovom »Časovno-frekvenčna analiza signalov« pa bo zagovarjal v četrtek, 15. 9. 2016, ob 10.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Karin Cvetko Vah,
  • prof. dr. Gašper Jaklič (FGG UL; mentor),
  • prof. dr. Bor Plestenjak.