Home > News > Zagovor diplome: Matej Rizman, Podpisni shemi DSA in ECDSA po standardih FIPS 186-4 DSS in ANS X9.62-2005

Zagovor diplome: Matej Rizman, Podpisni shemi DSA in ECDSA po standardih FIPS 186-4 DSS in ANS X9.62-2005

Date: 8. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
Diplomski izpit: sreda, 14. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II. Zagovor diplome: petek, 16. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

 

Matej RIZMAN, absolvent uporabne matematike, bo opravljal diplomski izpit v sredo, 14. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II, diplomsko delo z naslovom »Podpisni shemi DSA in ECDSA po standardih FIPS 186-4 DSS in ANS X9.62-2005« pa bo zagovarjal v petek, 16. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Bojan Magajna,
  • prof. dr. Primož Potočnik,
  • doc. dr. Arjana Žitnik (mentorica).