Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Gregor Novak, Konveksnost

Zagovor dela diplomskega seminarja: Gregor Novak, Konveksnost

Date: 9. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V ponedeljek, 12. 9. 2016, ob 9. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Gregor NOVAK, absolvent  študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Konveksnost« v ponedeljek, 12. 9. 2016, ob 9. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • doc. dr. Marko Kandić,
  • prof. dr. Sašo Strle,
  • doc. dr. Žiga Virk (mentor).