Home > News > Zagovor zaključne naloge: Matic Šinko, Merjenje vžigne napetosti plinskega odvodnika v odvisnosti od temperature

Zagovor zaključne naloge: Matic Šinko, Merjenje vžigne napetosti plinskega odvodnika v odvisnosti od temperature

Date: 9. 9. 2016
Source: Department of Physics BSc. thesis defense
v torek, 13. septembra 2016 ob 13. uri v predavalnici F-7 na Jadranski 19.
Matic ŠINKO  študent Visokošolskega strokovnega študijskega programa Fizikalna merilna tehnika, 1. stopnja, bo zagovarjal zaključno nalogo z naslovom  Merjenje vžigne napetosti plinskega odvodnika v odvisnosti od temperature  v  torek, 13. septembra 2016 ob 13. uri v predavalnici F-7  na Jadranski 19.

Komisija:

  • prof. dr. Janez Dolinšek
  • doc. dr. Aleš Mohorič,
  • prof. dr. Simon Širca,
  • prof. dr. Žiga Šmit (mentor) in
  • dr. Robert Rozman (somentor).