Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Lea Benedičič, Argentinske obveznice

Zagovor dela diplomskega seminarja: Lea Benedičič, Argentinske obveznice

Date: 9. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V četrtek, 15. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Lea BENEDIČIČ, absolventka študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Argentinske obveznice« v četrtek, 15. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janez Bernik (mentor),
  • prof. dr. Roman Drnovšek,
  • prof. dr. Tomaž Košir.