Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Špela Povženič, Problem prtičkov

Zagovor dela diplomskega seminarja: Špela Povženič, Problem prtičkov

Date: 9. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V četrtek, 15. 9. 2016, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Špela POVRŽENIČ, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Problem prtičkov« v četrtek, 15. 9. 2016, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Roman Drnovšek (mentor),
  • prof. dr. Tomaž Košir.