Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Žana Šteković, Finančna tveganja v zavarovalništvu

Zagovor dela diplomskega seminarja: Žana Šteković, Finančna tveganja v zavarovalništvu

Date: 9. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V petek, 16. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Žana ŠTEKOVIĆ, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Finančna tveganja v zavarovalništvu« v petek, 16. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janez Bernik (mentor),
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • doc. dr. Dejan Velušček.