Home > News > Zagovor magisterija: Blaž Koroša, Teorija porušenja in aproksimativne metode izračuna verjetnosti porušenja

Zagovor magisterija: Blaž Koroša, Teorija porušenja in aproksimativne metode izračuna verjetnosti porušenja

Date: 14. 9. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
V četrtek, 15. 9. 2016, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Blaž KOROŠA, absolvent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Teorija porušenja in aproksimativne metode izračuna verjetnosti porušenja« v četrtek, 15. 9. 2016, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :
  • prof. dr. Miran Černe,
  • dr. Janez Komelj (somentor; Sava Re d.d.),
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • doc. dr. Aleš Vavpetič (mentor).