Home > News > Zagovor magisterija: Živa Petkovšek, Piterbargov model vrednotenja OTC izvedenih finančnih instrumentov ob prisotnosti CSA sporazuma

Zagovor magisterija: Živa Petkovšek, Piterbargov model vrednotenja OTC izvedenih finančnih instrumentov ob prisotnosti CSA sporazuma

Date: 10. 9. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
V sredo, 14. 9. 2016, ob 12.30 uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 

Živa PETKOVŠEK, absolventka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Piterbargov model vrednotenja OTC izvedenih finančnih instrumentov ob prisotnosti CSA sporazuma« v sredo, 14. 9. 2016, ob 12.30 uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • doc. dr. Dejan Velušček.