Home > News > Zagovor diplome: Rok Hribar, Razvoj modelov za toplotne izgube pri stavbah z namenom napovedovanja porabe zemeljskega plina v Ljubljani

Zagovor diplome: Rok Hribar, Razvoj modelov za toplotne izgube pri stavbah z namenom napovedovanja porabe zemeljskega plina v Ljubljani

Date: 10. 9. 2016
Source: Department of Physics BSc. thesis defense
v četrtek, 15.9.2016 ob 10. uri v Kuščerjevem seminrju (4/414) na Jadranski 19.
Rok HRIBAR, študent univerzitetnega študijskega programa Fizika,  matematično-fizikalna smer, bo zagovarjal diplomsko delo z naslovom  Razvoj modelov za toplotne izgube pri stavbah z namenom napovedovanja porabe zemeljskega plina v  Ljubljani v četrtek, 15.9.2016 ob 10. uri v Kuščerjevem seminrju (4/414)  na Jadranski 19.

Komisija:

  • red. prof. dr. Tomaž Prosen,
  • red. prof. dr. Marko Zgonik,
  • red. dr. Borut P. Kerševan,
  • izr. prof. dr. Simon Širca (mentor) in
  • doc. dr. Primož Potočnik (somentor).